facebook

Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng

Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng tháng, Baker Tilly A&C có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành (xem mục Văn bản pháp luật). Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

Chương trình sinh hoạt chuyên môn của Baker Tilly A&C đã và đang nhận được sự tham gia thường xuyên của khoảng 500 doanh nghiệp và nhận được sự đánh giá cao của các khách hàng.

Hiện nay, Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức chương trình, Công ty A&C xin trân trọng kính mời Quý vị tham gia đăng ký Thẻ hội viên, chi tiết tại file đính kèm.

 

Tải ấn phẩm