facebook

Sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2018

Kính gửi : Quý khách hàng

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 01 năm 2018 do Công ty A&C tổ chức sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung như sau:

Thời gian : Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Địa điểm : Hội trường Lầu 8 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

                  Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nội dung sinh hoạt:

  • Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 1 năm 2018.
  • Sinh hoạt chuyên đề:

CẬP NHẬT CÁC THAY ĐỔI QUAN TRỌNG, THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ GIỮA CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM BẮT BUỘC, THUẾ TNCN ĐẾN CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Cập nhật các thay đổi trong chính sách về BHXH hiện hành áp dụng từ 1/1/2018;
  • Tác động của những sự thay đổi này đối với quyền lợi và nghĩa vụ tuân thủ Luật Bảo hiểm bắt buộc đối với Nhân viên người nước ngoài;
  • Những rủi ro về việc không tuân thủ Luật bảo hiểm bắt buộc;
  • Các tác động của chính sách BH bắt buộc, chính sách thuế TNCN đến chính sách lương thưởng dành cho người lao động.

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Để đăng ký tham dự, Quý vị liên hệ với Chị Thủy theo thông tin trong file đính kèm, tại đây.

A&C hân hạnh được đón tiếp.

Xin cám ơn và Trân trọng kính chào.

Tải ấn phẩm