Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 06/2019

24/06/2019

CÁC CHIẾN LƯỢC VỐN TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM; CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ TĂNG CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – CẬP NHẬT CÁC ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG NĂM 2019

new

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT-LỚP CĂN BẢN

6/06/2019

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn bản.

new

ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH THUẾ & BẢO HIỂM XÃ HỘI

26/05/2019

Hiện nay, mức đóng thuế và mức đóng bảo hiểm xã hội đã có nhiều thay đổi đáng kể theo quy định mới. Vấn đề doanh nghiệp đặt ra là làm như thế nào để kiểm soát được chi phí thuế cũng như đảm bảo các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội được đầy đủ, chính xác. Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội do A&C tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2019

16/05/2019

Sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2019. Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng tháng, Baker Tilly A&C có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành (xem mục Văn bản pháp luật). Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 04/2019

22/04/2019

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 04 năm 2019. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn các sai sót về hợp đồng lao động, tiền lương tính bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 03/2019

21/03/2019

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 03 năm 2019. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn các sai sót về hợp đồng lao động, tiền lương tính bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 02/2019

19/02/2019

LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TC KẾT THÚC 31/12/2018 VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

new

Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán loại hình gia công – SXXK – DNCX và kiểm tra sau thông quan

21/01/2019

Khóa học “HƯỚNG DẪN LẬP VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH GIA CÔNG – SXXK – DNCX NĂM 2018 VÀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BTC” giúp lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ làm công tác liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại đơn vị nắm bắt được những nội dung xây dựng báo cáo quyết toán theo năm tài chính 2018 đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, nguyên vật liệu cũng như việc thực hiện kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, những vi phạm và biện pháp khắc phục trong lĩnh vực sau thông quan

new

KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1/2019

2/01/2019

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn bản.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2018

21/12/2018

Cập nhật các chính sách về Bảo hiểm xã hội

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2018

23/10/2018

CÁC LƯU Ý TRONG THỰC HIỆN THUẾ GTGT, TNDN VÀ TNCN

new

KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 7/2018

5/07/2018

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn bản.