Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 06/2018

27/06/2018

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG & LƯU Ý MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2018

21/05/2018

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 05 năm 2018.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 04/2018

12/04/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 04/2018. Tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 2, 3 và 4 năm 2018.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 03/2018

5/04/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 03/2018. Các vấn đề cần lưu ý trong quyết toán thuế của năm tài chính 2017

new

Tranh chấp & giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại pháp luật về lao động và soạn thảo hợp đồng lao động

22/01/2018

Khóa học “TRANH CHẤP & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI” và “PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2018” do A&C tổ chức là chìa khóa giúp Quý vị giải bài toán về tranh chấp trong kinh doanh thương mại cũng như được tư vấn về cách thức soạn thảo hợp đồng lao động thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận về các vướng mắc mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2018

22/01/2018

Sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2018. Cập nhật các thay đổi quan trọng, thảo luận các vấn đề giữa các quy định về lao động, bảo hiểm bắt buộc, thuế tncn đến chính sách lương, thưởng dành cho người lao động

new

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

28/12/2017

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2017

26/12/2017

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2017. Cập nhật nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT và thuế TNDN - Chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 6/2017

26/12/2017

Công ty A&C đã cố gắng duy trì thường xuyên các chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nhằm đáp ứng các nhu cầu cập nhật thông tin văn bản pháp luật và kịp thời giải đáp các vướng mắc của khách hàng.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2017

26/12/2017

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2017. Cập nhật các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2017

26/12/2017

Công ty A&C đã cố gắng duy trì thường xuyên các chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nhằm đáp ứng các nhu cầu cập nhật thông tin văn bản pháp luật và kịp thời giải đáp các vướng mắc của khách hàng.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 9/2017

26/12/2017

Sinh hoạt chuyên đề: Chương trình tập huấn về thuế nhà thầu và việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA)