facebook

Chương trình EB-5 tiếp tục gia hạn đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Ngày 22 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký vào bản cam kết tiếp tục nghị quyết HR 1370 về gia hạn chương trình EB-5 , nghĩa là tiếp tục kéo dài các chương trình tài trợ ngân sách cho chính phủ đến ngày 19 tháng 1 năm 2018, trong đó có chương trình đầu tư vào trung tâm khu vực EB-5 cũng được đưa vào nghị quyết. 

Chương trình EB-5 được gia hạn đến ngày 19.01.2018

Mức đầu tư chương trình EB-5 tăng lên đến USD 1,350,000 USD vào tháng 2 năm 2018

Thay đổi sắp tới của Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Sau kỳ hạn này, chương trình sẽ thay đổi lớn, đặc biệt là yêu cầu tăng mức đầu tư tối thiểu lên EB-5 tiêu chuẩn đến USD 1,350,000 trong vùng TEA, và USD 1,800,000 đối với đầu tư trực tiếp hoặc ngoài khu vực TEA. Dự đoán sẽ không còn bất cứ gia hạn nào sau tháng 2/2018.

Đồng thời dự đoán cũng có nhiêu thay đổi về quy định vùng TEA: Một vùng TEA được xác định dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cao và khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư so với đầu tư vào khu vực không thuộc TEA. Một TEA chỉ được chỉ định cho một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, một quận, một thành phố, hoặc một khu vực có dân số hạn chế. Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) sẽ chịu trách nhiệm cho việc chỉ định TEA, loại bỏ việc chỉ dịnh của bang về những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ra khỏi phương pháp chỉ định TEA. 

Đề xuất nâng cao số tiền đầu tư và cải cách địa lý khu vực lao động mục tiêu (TEA) có thể khiến một số nhà đầu tư không tham gia vào chương trình EB-5. Việc tăng đầu tư có thể làm giảm số lượng nhà đầu tư vì họ có thể không đầu tư ở mức đầu tư cao hơn. Mặt khác, việc tăng số tiền đầu tư của mỗi nhà đầu tư có khả năng làm tăng tổng lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ theo chương trình này. Dự thảo quy định về TEA sẽ loại trừ các cấu hình TEA dựa vào một số lượng lớn các điều tra dân số gián tiếp liên quan đến đường đi của dự án theo nhiều mức độ tách và có thể nhắm mục tiêu tốt hơn đến các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất. 

Những thay đổi pháp lý được đề xuất là cần thiết để phản ánh chính xác hơn các hiện thực kinh tế hiện tại và trong tương lai, nâng cao hiệu quả hoạt động để cung cấp cho các bên liên quan mức độ dự đoán và minh bạch cao hơn trong quá trình sơ xét và tăng cường tính toàn vẹn của chương trình bằng cách làm rõ yêu cầu hội đủ điều kiện tham gia chương trình và chi tiết hơn các quy trình được yêu cầu. DHS đã quyết định sửa đổi các quy định hiện hành để hiện đại hóa các lĩnh vực chủ chốt của chương trình với sự phức tạp liên quan đến yêu cầu xét xử phúc thẩm trong chương trình EB-5, cùng với các mối quan tâm liên tục về chương trình và tăng thời gian sơ xét. 

Visa EB-5 của Việt Nam đang chờ được cấp tăng cao kỷ lục

Các đơn xin cấp thị thực EB-5 tại Trung tâm tiếp tục tăng cao như dự đoán với việc nộp hồ sơ I-526 lên đến giai đoạn xin visa. Báo cáo Thường niên của Người nộp đơn xin thị thực nhập cư trong các ưu đãi do gia đình tài trợ và việc làm đăng ký tại Trung tâm Thị thực Quốc gia tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2017 cho thấy rằng số hồ sơ xin cấp visa EB-5 trong năm nay tăng 23% so với năm ngoái. Trong đó số lượng visa EB-5 tại Việt Nam đang chờ được cấp tăng đến 180% so cùng kỳ năm trước. 

Thống kê visa EB-5 của Việt Nam đang chờ được cấp

Cập nhật số lượng visa định cư Mỹ diện EB-5 phát hành cho nhà đầu tư Việt Nam tháng 11 năm 2017.

Quốc gia    Loại Visa Số lượng
Việt Nam I51         21
Việt Nam I52 17
Việt Nam I53 43

Chú thích

Mã số   Loại Visa EB-5
I51 Visa cho nhà đầu tư vào Trung tâm khu vực & TEA (USD 500.000) 
I52 Visa cho người phối ngẫu của nhà đầu tư I51 
I53 Visa cho con nhà đầu tư I51 

Trong tháng 11 năm 2017 có tất cả 81 visa định cư Mỹ diện EB-5 được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam cùng vợ/chồng và các con của nhà đầu tư.

Trước những thay đổi từ Quốc hội Mỹ về chương trình EB-5 với số tiền đầu tư sẽ được tăng lên, cùng như những thay đổi về quy định vùng TEA, thời gian xử lý hồ sơ... sẽ được áp dụng từ đầu quý 2 năm 2018. Ngay thời điểm này nhà đầu tư vẫn còn kịp thời gian để chọn dự án và chuẩn bị hồ sơ nộp vào sở di trú trước thời hạn 19 tháng 1 năm 2018.

Nguồn: IBID