facebook

Những công việc liên quan đến thuế cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4

 

 

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp cần lưu tâm thực hiện các công viêc liên quan tới thuế trước khi nghỉ lễ 30/4.

 

Những công việc liên quan đến thuế cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4

Những công việc liên quan đến thuế cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng sẽ phải thực hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2018. Thời gian cụ thể doanh nghiệp phải nộp dưới đây:

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3/2018

Hàng tháng, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó, chậm nhất là vào ngày 20 của tháng liền sau. Cụ thể, đối với tờ khai thuế tháng 3, doanh nghiệp phải thực hiện trước ngày 20/4.

Nếu có hành vi chậm nộp tờ khai, thì tùy theo số ngày chậm nộp kể từ khi hết hạn nộp tờ khai tháng đó, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3/2018

Trong tháng 3, doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là vào ngày 20/4.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2018

Khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế:

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Do đó, hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Nếu trong kỳ không có sử dụng hóa đơn thì tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 3 là ngày 20/4. Nếu chậm nộp báo cáo sau thời hạn này thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt.

Đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý, ngoài việc nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2018, nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2018, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2018, doanh nghiệp cũng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I, nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I. Thời gian cụ thể dưới đây:

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2018

Hàng quý, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của quý đó, chậm nhất vào ngày 30/4, doanh nghiệp phải nộp xong tờ khai thuế GTGT quý I.

Nếu có hành vi chậm nộp tờ khai thì tùy theo số ngày chậm nộp kể từ khi hết hạn nộp tờ khai quý đó, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2018

Trong quý I, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, chậm nhất đến ngày 30/4.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I

Hàng quý, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả khi trong kỳ không có sử dụng hóa đơn.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I là ngày 30/4.

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I

Doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong quý I phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I là ngày 20/04.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2018

Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế TNCN của quý I/2018 chậm nhất vào ngày 30/4; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp thuế tạm tính tại kho bạc nhà nước ở địa phương hoặc thông qua các ngân hàng thương mại có cung cấp dịch vụ thu ngân sách nhà nước (thu thuế).

Khánh Huyền

Theo TBTCVN

Nguồn: vietnamfinance.vn