facebook

Những thay đổi của ông Kiều Hữu Dũng sau 10 năm rời Ngân hàng Nhà nước

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Kiều Hữu Dũng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị.

Ông Kiều Hữu Dũng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank từ tháng 3/2014 và chuyển giao cho ông Dương Công Minh từ tháng 7/2017.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Sacombank sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại phiên họp sắp tới.

Theo nguyện vọng cá nhân, ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm tại Sacombank vào thời điểm sau 10 năm ông rời Ngân hàng Nhà nước để tham gia vào quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng.

Ông Dũng sinh năm 1967, đã có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Năm 2008, ông Dũng rời Ngân hàng Nhà nước ở vị trí Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng. Đây là một sự kiện được thị trường chú ý, bởi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam khi đó chưa có nhiều trường hợp lãnh đạo cơ quan chức năng chuyển ngạch, ra ngoài tham gia vào hoạt động kinh doanh của khối tư nhân.

Sau khi rời Ngân hàng Nhà nước, ông Kiều Hữu Dũng tham gia hoạt động ở lĩnh vực chứng khoán, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).

Điểm đến sau đó của ông Dũng vẫn ở lĩnh vực chứng khoán, với vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS, từ tháng 6/2012. Và chỉ hơn một năm sau đó ông Dũng từ nhiệm tại đây.

Từ năm 2014 cho đến nay, ông Kiều Hữu Dũng gắn với những thăng trầm và những thay đổi lớn tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ban đầu, ông Dũng tham gia Hội đồng Quản trị Sacombank với vai trò thành viên độc lập. Từ năm 2014, sau thay đổi lớn về cơ cấu nhân sự cao cấp tại Sacombank, ông Dũng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Từ tháng 6/2017, sau khi ông Dương Công Minh rời Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sang nắm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, ông Kiều Hữu Dũng chuyển sang đảm nhận vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank cho đến quyết định từ nhiệm nói trên.

Từ tháng 6/2017 đến nay, cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Sacombank cũng lần lượt có nhiều thay đổi, phần lớn là nhân sự mới.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 tới, cùng với thay đổi nhân sự với việc ông Kiễu Hữu Dũng từ nhiệm, Sacombank cũng đã có kế hoạch dự kiến bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Sau khi ông Dũng từ nhiệm, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank còn lại 5 người.

Nguyên Hồng

Nguồn: VnEconomy