facebook

Quý 1/2018, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1/2018 ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa tính chung quý 1/2018 xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Ba tháng đầu năm 2018, một số mặt hàng chủ lực vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn như, điện thoại và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 58,8%; hàng dệt may đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2%; thủy sản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,2%; rau quả đạt 950 triệu USD, tăng 35,6%; sắt thép đạt 949 triệu USD, tăng 43,3%.

Trong khi đó, một số mặt hàng có xu hướng giảm như xuất khẩu dầu thô đạt 509 triệu USD, giảm 21,1%.

Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,7% kim ngạch hàng điện thoại và linh kiện; chiếm 90% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; chiếm 61% kim ngạch hàng dệt may.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý 1/2018 ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 21,26 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,75 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tính chung quý 1/2018 xuất siêu 1,3 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 7,6 tỷ USD.

Về xuất nhâp khẩu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý 1/2018 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó dịch vụ du lịch đạt 2,8 tỷ USD, chiếm 70,5% tổng kim ngạch, dịch vụ vận tải đạt 700 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 2 tỷ USD, dịch vụ du lịch đạt 1,4 tỷ USD.

Nhập siêu dịch vụ quý 1 là 391 triệu USD, bằng 10% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Kiều Linh

Nguồn: VnEconomy