facebook

Bản tin nghiệp vụ tháng 7 năm 2017

- 21/06/2017| Công văn Số 2686/TCT-QLN V/v không tính tiền chậm nộp và bù trừ tiền thuế - 29/06/2017| Công văn Số 2897/TCT-CS V/v chính sách thuế - 03/07/2017| Công văn Số 2934/TCT-CS V/v vướng mắc về chính sách thuế - 04/07/2017| Công văn Số 2942/TCT-TNCN V/v Thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN - 06/07/2017| Công văn Số 2978/TCT-CS V/v chính sách thuế

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 7 NĂM 2017

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 • BỘ TƯ PHÁP

1. 07/06/2017| Số 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

V/v hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

 • BỘ TÀI CHÍNH

2. 07/06/2017| Số 7487/BTC-VP

V/v thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

3. 29/06/2017| Số 2696/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2017

 • TỔNG CỤC HẢI QUAN

4. 08/06/2017| Số 1132/GSQL-GQ1

V/v lấy mẫu kiểm tra

5. 13/06/2017| Số 7778/BTC-TCHQ

V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

6. 21/06/2017| Số 4093/TCHQ-GSQL

V/v khai bổ sung

 • TỔNG CỤC THUẾ

7. 01/06/2017| Số 2304/TCT-CS

V/v thuế GTGT

8. 21/06/2017| Số 2686/TCT-QLN

V/v không tính tiền chậm nộp và bù trừ tiền thuế

9. 27/06/2017| Số 2858/TCT-CS

V/v chính sách thuế

10. 29/06/2017| Số  2897/TCT-CS

V/v chính sách thuế

11. 03/07/2017| Số 2934/TCT-CS

V/v vướng mắc về chính sách thuế

12. 04/07/2017| Số 2942/TCT-TNCN

V/v Thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN

13. 06/07/2017| Số 2978/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 • CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

14. 26/06/2017| Số 42894/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

15. 03/07/2017| Số 44516/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

16. 05/07/2017| Số 45323/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

17. 10/07/2017| Số 46425/CT-HTr

V/v xử lý hàng hết hạn sử dụng

18. 14/07/2017| Số 47758/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Tải bản đầy đủ

Bản tin mới nhất

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_04/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_03/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_01&02/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024: Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài. Về thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu do chậm thanh toán. Về khấu trừ thuế GTGT đối với NCCNN có hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Đăng ký nhận bản tin tại đây

Lưu trữ
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2008~2015
Tháng 12
4/12:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 11/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 11
10/11:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 10/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/11:

Bản tin nhanh: Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 10
13/10:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 09/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
25/10:

Bản tin nhanh: Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 9
4/09:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 08/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 8
6/08:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 7
8/07:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/07:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 6
4/06:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
26/06:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị định 68 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 5
12/05:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 04/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 4
7/04:

Bản tin Cập nhật hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do COVID-19

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
3/04:

Bản tin Cập nhật dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin nhanh: Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 01/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 12/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 11/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 10/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 9/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 8/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
6/01:

Bản tin thuế tháng 1/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung

Có thể bạn quan tâm

education Bản tin pháp lý

Bản tin pháp lý

education Bản tin nghiệp vụ

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

education Dịch vụ

Baker Tilly A&C tự hào mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ uy tín và chất lượng.