facebook

Bản tin nghiệp vụ tháng 8 năm 2017

- 19/07/2017| Công văn Số 3193/TCT-KK V/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai - 20/07/2017| Công văn Số 3214/TCT-TNCN V/v nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN - 20/07/2017| Công văn Số 3229/TCT-CS V/v chính sách thuế - 24/07/2017| Công văn Số 3280/TCT-KK V/v đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT - 27/07/2017| Công văn Số 3329/TCT-TNCN V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 8 NĂM 2017

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

  • BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. 08/08/2017| Số 3340/BHXH-ST

V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

2. 02/08/2017| Số 5112/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm

3. 15/08/2017| Số 5383/TCHQ-GSQL

V/v xử lý tờ khai đối với vi phạm hàng hóa bị tịch thu

  • TỔNG CỤC THUẾ

4. 19/07/2017| Số 3193/TCT-KK

V/v khai, nộp thuế GTGT vãng lai

5. 20/07/2017| Số 3214/TCT-TNCN

V/v nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN

6. 20/07/2017| Số 3229/TCT-CS

V/v chính sách thuế

7. 20/07/2017| Số  3238/TCT-CS

V/v xử lý hóa đơn bất hợp pháp

8. 24/07/2017| Số 3280/TCT-KK

V/v đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT

9. 27/07/2017| Số 3329/TCT-TNCN

V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN

10. 28/07/2017| Số 3359/TCT-HTQT

V/v áp dụng hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc

11. 31/07/2017| Số 3395/TCT-CS

V/v chính sách thuế

12. 02/08/2017| Số 3438/TCT-TNCN

V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN

13. 07/08/2017| Số 3495/TCT-HTQT

V/v áp dụng hiệp định thuế Việt Nam - Séc

14. 09/08/2017| Số 3540/TCT-KK

V/v quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

15. 09/08/2017| Số 3541/TCT-KK

V/v xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh chấm dứt hoạt động

16. 11/08/2017| Số 3587/TCT-KK

V/v xác định thời điểm hoàn thuế nộp thừa tiền thuê đất

17. 11/08/2017| Số 3590/TCT-KK

V/v thu thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

18. 11/08/2017| Số 3591/TCT-KK

V/v hướng dẫn nộp NSNN theo Luật phí và lệ phí

  • CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

19. 28/07/2017| Số 50830/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

20. 28/07/2017| Số 50831/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

21. 31/07/2017| Số 51190/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

22. 01/08/2017| Số 51581/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

23. 07/08/2017| Số 52994/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

24. 10/08/2017| Số 54075/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

25. 11/08/2017| Số 54529/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

Tải bản đầy đủ

Bản tin mới nhất

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_01&02/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024: Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài. Về thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu do chậm thanh toán. Về khấu trừ thuế GTGT đối với NCCNN có hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_12/2023

Cập nhật thông tin pháp lý, lao động và thuế năm 2023 Cập nhật thông tin pháp lý, lao động và thuế năm 2023, Đăng ký giảm trừ gia cảnh, Tiếp tục giảm thuế GTGT đến hết ngày 30/6/2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_08 & 09/2023

Cập nhật thông tin pháp lý, lao động và thuế năm 2023

Đăng ký nhận bản tin tại đây

Lưu trữ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2008~2015
Tháng 12
4/12:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 11/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 11
10/11:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 10/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/11:

Bản tin nhanh: Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 10
13/10:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 09/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
25/10:

Bản tin nhanh: Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 9
4/09:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 08/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 8
6/08:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 7
8/07:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/07:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 6
4/06:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
26/06:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị định 68 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 5
12/05:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 04/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 4
7/04:

Bản tin Cập nhật hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do COVID-19

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
3/04:

Bản tin Cập nhật dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin nhanh: Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 01/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 12/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 11/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 10/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 9/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 8/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
6/01:

Bản tin thuế tháng 1/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung

Có thể bạn quan tâm

education Bản tin pháp lý

Bản tin pháp lý

education Bản tin nghiệp vụ

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

education Dịch vụ

Baker Tilly A&C tự hào mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ uy tín và chất lượng.