facebook

Bản tin nghiệp vụ tháng 9 năm 2017

- 09/08/2017| Công văn Số 5286/TCHQ-TXNK V/v xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày - 14/08/2017| Công văn Số 5368/TCHQ-TXNK V/v nợ thuế - 22/08/2017| Công văn Số 3801/TCT-KK V/v hòa trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhâp cá nhân - 24/08/2017| Công văn Số 3834/TCT-CS V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ - 24/08/2017| Công văn Số 3848/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 9 NĂM 2017

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 • BỘ TÀI CHÍNH

1. 15/08/2017| Quyết định số 1593/QĐ-BTC

Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quản lý, giám sát hàng hóa tự động

2. 17/08/2017| Số 11002/BTC-TCHQ

V/v miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ

3. 18/08/2017| Số 11081/BTC-TCHQ

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP

4. 22/08/2017| Số 11190/BTC-TCHQ

V/v Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

5. 27/07/2017| Số 3162/BHXH-CSXH

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

6. 11/08/2017| Số 3395/BHXH-VP

V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo

7. 30/08/2017| Số 3815/BHXH-CNTT

V/v tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

 • TỔNG CỤC HẢI QUAN

8. 09/08/2017| Số 5286/TCHQ-TXNK

V/v xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày

9. 14/08/2017| Số 5368/TCHQ-TXNK

V/v nợ thuế

10. 21/08/2017| Số 5524/TCHQ-TXNK

V/v xử lý thuế NK hàng hóa gia công từ khu PTQ

11. 22/08/2017| Số 5529/TCHQ-TXNK

V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn

12. 11/09/2017| Số 5975/TCHQ-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

 • TỔNG CỤC THUẾ

13. 21/08/2017| Số 11133/BTC-CST

V/v chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh

14. 22/08/2017| Số 3801/TCT-KK

V/v hòa trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhâp cá nhân

15. 24/08/2017| Số 3834/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

16. 24/08/2017| Số  3848/TCT-CS

V/v trả lời chính sách thuế

17. 25/08/2017| Số 3867/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

18. 28/08/2017| Số 3876/TCT-KK

V/v kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu

19. 05/09/2017| Số 3978/TCT-KK

V/v xử lý hoàn thuế GTGT

20. 05/09/2017| Số 3989/TCT-CS

V/v miễn tiền thuê đất

21. 05/09/2017| Số 3996/TCT-DNL

V/v  lập hóa đơn GTGT xuất bán hàng hóa

22. 05/09/2017| Số 4014/TCT-CS

V/v thuế GTGT

23. 05/09/2017| Số 4016/TCT-CS

V/v khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng

24. 08/09/2017| Số 4066/TCT-DNL

V/v thuế Nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ bảo hành

25. 11/09/2017| Số 4085/TCT-DNL

V/v hướng dẫn chính sách thuế

26. 11/09/2017| Số 4092/TCT-KK

V/v hủy tờ khai 02A/QT-LNCL của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

27. 12/09/2017| Số 4107/TCT-KK

V/v Quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

28. 12/09/2017| Số 4109/TCT-DNL

V/v hóa đơn điện tử

29. 13/09/2017| Số 4148/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

30. 13/09/2017| Số 4150/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 • CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

31. 28/08/2017| Số 58607/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

32. 28/08/2017| Số 58756/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

33. 29/08/2017| Số 58893/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

34. 30/08/2017| Số 59181/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

35. 05/09/2017| Số 60186/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

36. 13/09/2017| Số 61647/CT-TTHT

V/v giải đáp chính sách thuế

 • TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

37. 15/08/2017| Số 1305/HD-TLĐ

Hướng dẫn thu kinh phí Công đoàn khu vực sản  xuất kinh doanh quan tài khoản của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 • TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

38. 15/08/2017| Số 3022/TCTHADS-NV1

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14

Tải bản đầy đủ

Bản tin mới nhất

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_04/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_03/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_01&02/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024: Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài. Về thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu do chậm thanh toán. Về khấu trừ thuế GTGT đối với NCCNN có hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Đăng ký nhận bản tin tại đây

Lưu trữ
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2008~2015
Tháng 12
4/12:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 11/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 11
10/11:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 10/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/11:

Bản tin nhanh: Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 10
13/10:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 09/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
25/10:

Bản tin nhanh: Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 9
4/09:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 08/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 8
6/08:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 7
8/07:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/07:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 6
4/06:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
26/06:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị định 68 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 5
12/05:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 04/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 4
7/04:

Bản tin Cập nhật hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do COVID-19

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
3/04:

Bản tin Cập nhật dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin nhanh: Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 01/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 12/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 11/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 10/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 9/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 8/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
6/01:

Bản tin thuế tháng 1/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung

Có thể bạn quan tâm

education Bản tin pháp lý

Bản tin pháp lý

education Bản tin nghiệp vụ

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

education Dịch vụ

Baker Tilly A&C tự hào mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ uy tín và chất lượng.