facebook

Kiểm tra quyết toán thuế đối với dự án

Không có quy định nào bắt buộc Cơ quan thuế vào quyết toán riêng liên quan đến chi phí XD hình thành nên nguyên giá TSCĐ. Hiện nay, quản lý thuế quy định doanh nghiệp tự khai tự nộp và tự chịu trách nhiệm, cơ quan thuế chỉ tiến hành thanh, kiểm tra theo quy định.

 

Trong thực tế, để hạn chế rủi ro phát sinh trong nhiều năm, DN có yêu cầu cơ quan thuế xuống thanh kiểm tra tuy nhiên việc này phụ thuộc nhiều vào quan hệ giữa đơn vị và cơ quan thuế quản lý.

 

Về dự án đầu tư, DN có thể xin hoàn thuế theo quy định và cơ quan thuế có thể tiến hành kiểm tra trước khi thực hiện.