facebook

Giấy chứng nhận hành nghề

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Baker Tilly A&C là thành viên chính thức của Tập đoàn Kiểm toán quốc tế Baker Tilly International, một trong tám Tập đoàn kiểm toán lớn trên thế giới, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh.

Được thành lập từ năm 1992, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300449815, với trụ sở chính đặt tại số 02 Trường Sơn, phường 02, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Giấy chứng nhận số 07/KDKT, cấp điều chỉnh lần 3 ngày 05 tháng 10 năm 2017.