facebook

Hợp tác quốc tế

Đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn của CPA A giai đoạn 2015 - 2018

 

Ngày 14/6/2017, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Baker Tilly A&C) đã hoàn thành việc ký hợp đồng hợp tác với Baker Tilly Capital tại Mỹ nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chứng minh tài chính cho các nhà đầu tư tiềm năng mong muốn tham gia chương trình Đầu tư định cư EB-5 tại Mỹ.

 

 

Ngày 16/5/2017, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Baker Tilly A&C) đã chính thức nhận giấy chứng nhận Authorized Training Employer và trở thành đối tác đào tạo và nghề nghiệp chính thức của ICAEW Việt Nam.