facebook

Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư vấn Đồng Khởi

Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi (Công ty Đồng Khởi) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303877713 ngày 16 tháng 6 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.

Với hơn 12 năm hoạt động, đội ngũ nhân viên của Công ty có nhiều kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt trong việc thực hiện các dịch vụ kế toán và kê khai thuế.

Công ty Đồng Khởi đã đăng ký hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán và đã được Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam xác nhận trong các năm qua.

Công ty cũng được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Dịch vụ của Công ty chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ kế toán và thực hiện dịch vụ các thủ tục về thuế của Công ty Đồng Khởi được thực hiện theo các Chuẩn mực kế toán Việt nam và các chế độ, qui định về kế toán Việt nam cũng như các qui định về thuế hiện hành.

Công ty Đồng Khởi chúng tôi sẽ cùng với Quý Doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp để giúp cho hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp được vận hành một cách trôi chảy.

Thông qua việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế cũng như giúp Quý Doanh nghiệp hiểu các số liệu tài chính - kế toán, chúng tôi sẽ bảo đảm cung cấp cho Quý Doanh nghiệp những thông tin cần thiết nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn để tăng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hợp lý.

Hiểu rõ các số liệu tài chính – kế toán

Là bạn đồng hành của Quý Doanh nghiệp, chúng tôi xem công việc quan trọng nhất của chúng tôi là giải thích tất cả các số liệu tài chính và thống kê cho Quí doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và tập trung vào mục tiêu kinh doanh của mình;

  • Quý Doanh nghiệp sẽ tăng khả năng đưa ra các quyết định từ các thông tin nhận được từ chúng tôi;
  • Sổ sách, các báo cáo của Quý Doanh nghiệp sẽ không còn có những sai sót trọng yếu bởi vì chúng tôi phải bảo đảm cho công việc của chúng tôi đã thực hiện;
  • Quý Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí khi so sánh với việc phải tuyển nhân viên kế toán, kế toán trưởng riêng cho Doanh nghiệp;
  • Các số liệu kế toán được lưu trữ liên tục, đầy đủ.