facebook

Bản tin nghiệp vụ tháng 5 năm 2017

- 24/04/2017| Công văn Số 5325/BTC-TCT V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT - 28/04/2017| Công văn Số 5541/BTC-TCHQ V/v miễn thuế nhập khẩu - 28/04/2017| Công văn Số 2888/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư - 28/04/2017| Công văn Số 2898/TCHQ-TXNK V/v giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn - 12/04/2017| Công văn Số 1367/TCT-DNL V/v thuế suất thuế TNDN

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 5 NĂM 2017

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

  • BỘ TÀI CHÍNH

1. 24/04/2017| Số 5325/BTC-TCT

V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

2. 25/04/2017| Số 5396/BTC-TCT

V/v chính sách thuế TNDN

3. 28/04/2017| Số 5541/BTC-TCHQ

V/v miễn thuế nhập khẩu

4. 28/04/2017| Số 5596/BTC-TCHQ

V/v thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế

  • TỔNG CỤC HẢI QUAN

5. 18/04/2017| Số 1232/TXNK-TGHQ

V/v vướng mắc về trị giá hải quan

6. 26/04/2017| Số 1384/TXNK-TGHQ

V/v trị giá hải quan

7. 26/04/2017| Số 826/GSQL-GQ2

V/v thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công

8. 28/04/2017| Số 2888/TCHQ-TXNK

V/v vướng mắc xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư

9. 28/04/2017| Số 2898/TCHQ-TXNK

V/v giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn

10. 05/05/2017| Số 902/GSQL-GQ3

V/v nhập khẩu xe ô tô theo chế độ quà biếu, quà tặng

11. 08/05/2017| Số 3025/TCHQ-TXNK

V/v trị giá hải quan hàng NK

12. 09/05/2017| Số 3061/TCHQ-TXNK

V/v gia hạn nộp thuế GTGT

· TỔNG CỤC THUẾ

13. 12/04/2017| Số 1367/TCT-DNL

V/v thuế suất thuế TNDN

14. 13/04/2017| Số 1378/TCT-CS

V/v giải  đáp chính sách tiền thuê đất

15. 17/04/2017| Số 1419/TCT-CS

V/v chính sách thuế

16. 17/04/2017| Số 1420/TCT-CS

V/v chính sách thuế

17. 17/04/2017| Số 1421/TCT-CS

V/v chính sách thuế

18. 17/04/2017| Số 1424/TCT-CS

V/v sử dụng hóa đơn

19. 20/04/2017| Số 1516/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

20. 20/04/2017| Số 1517/TCT-CS

V/v vướng mắc về chính sách thuế

21. 20/04/2017| Số 1518/TCT-CS

V/v chinh sách thu tiền thuê đất

22. 20/04/2017| Số 1522/TCT-CS

V/v chinh sách thuế

23. 24/04/2017| Số 1582/TCT-DNL

V/v kê khai thuế giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác

24. 24/04/2017| Số 1583/TCT-CS

V/v chính sách thuế

25. 28/04/2017| Số 1700/TCT-CS

V/v thuế GTGT

26. 28/04/2017| Số 1704/TCT-CS

V/v thuế GTGT

27. 28/04/2017| Số 1715/TCT-CS

V/v chính sách thuế

28. 08/05/2017| Số 1844/TCT-TNCN

V/v xử lý phản ánh kiến nghị của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan

29. 09/05/2017| Số 1859/TCT-KK

V/v kê khai hoàn thuế GTGT máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

30. 09/05/2017| Số 1864/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

31. 10/05/2017| Số 1873/TCT-TNCN

V/v tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng

32. 10/05/2017| Số 1887/TCT-HTQT

V/v Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

33. 11/05/2017| Số 1915/TCT-TNCN

V/v Về việc hướng dẫn về chính sách thuế cho chuyên gia nước ngoài

34. 12/05/2017| Số 1934/TCT-QLN

V/V miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế

Tải bản đầy đủ

Bản tin mới nhất

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_04/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_03/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_01&02/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024: Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài. Về thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu do chậm thanh toán. Về khấu trừ thuế GTGT đối với NCCNN có hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Đăng ký nhận bản tin tại đây

Lưu trữ
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2008~2015
Tháng 12
4/12:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 11/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 11
10/11:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 10/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/11:

Bản tin nhanh: Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 10
13/10:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 09/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
25/10:

Bản tin nhanh: Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 9
4/09:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 08/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 8
6/08:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 7
8/07:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/07:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 6
4/06:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
26/06:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị định 68 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 5
12/05:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 04/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 4
7/04:

Bản tin Cập nhật hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do COVID-19

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
3/04:

Bản tin Cập nhật dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin nhanh: Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 01/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 12/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 11/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 10/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 9/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 8/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
6/01:

Bản tin thuế tháng 1/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung

Có thể bạn quan tâm

education Bản tin pháp lý

Bản tin pháp lý

education Bản tin nghiệp vụ

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

education Dịch vụ

Baker Tilly A&C tự hào mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ uy tín và chất lượng.