facebook

Bản tin nghiệp vụ tháng 6 năm 2017

- 03/05/2017| Công văn Số 1735/TCT-CS V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT - 01/06/2017| Công văn Số 2303/TCT-CS V/v chính sách thuế nhà thầu - 01/06/2017| Công văn Số 2306/TCT-CS V/v Chính sách thuế GTGT - 07/06/2017| Công văn Số 2483/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý - 12/06/2017| Công văn Số 2548/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2017

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI

 • BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. 08/05/2017| Số 1569/BHXH-TCKT

V/v chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác

2. 29/05/2017| Số 2039/BHXH-CSYT

V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

3. 01/06/2017| Số 2158/BHXH-DVT

V/v hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT

4. 01/06/2017| Số 2159/BHXH-BT

V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

 • TỔNG CỤC HẢI QUAN

5. 11/05/2017| Số 3118/TCHQ-TXNK

V/v xử lý nợ thuế truy thu

6. 17/05/2017| Số 1673/TXNK-CST

V/v chính sách thuế và thủ tục HQ với hàng hóa gia công ở nước ngoài

7. 18/05/2017| Số 1678/TXNK-CST

V/v xác định phương tiện vận tải chuyên dùng

8. 19/05/2017| Số 6519/BTC-TCHQ

V/v xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu PTQ

9. 31/05/2017| Số 3604/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc về thủ tục NK phế liệu

10. 05/06/2017| Số 3684/TCHQ-GSQL

V/v trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

11. 05/06/2017| Số 3708/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

12. 12/06/2017| Số 3805/TCHQ-TXNK

V/v mang hàng về bảo quản

 • TỔNG CỤC THUẾ

13. 03/05/2017| Số 1735/TCT-CS

V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

14. 23/05/2017| Số 2145/TCT-TNCN

V/v giảm trừ vào TNCT khoản đóng góp Hội khuyến học

15. 24/05/2017| Số 2186/TCT-CS

V/v hóa đơn

16. 25/05/2017| Số 2192/TCT-TNCN

V/v Trả lời kiến nghị của VPĐD Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh

17. 01/06/2017| Số 2303/TCT-CS

V/v chính sách thuế nhà thầu

18. 01/06/2017| Số 2306/TCT-CS

V/v Chính sách thuế GTGT

19. 06/06/2017| Số 2421/TCT-CS

V/v chính sách thuế

20. 06/06/2017| Số 2465/TCT-TTHT

V/v giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế

21. 07/06/2017| Số 2483/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý

22. 08/06/2017| Số 2503/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng

23. 12/06/2017| Số 2544/TCT-DNL

V/v chính sách thuế TNDN

24. 12/06/2017| Số 2547/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

25. 12/06/2017| Số 2548/TCT-TNCN

V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại

26. 13/06/2017| Số 2564/TCT-TNCN

V/v vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản phụ cấp

27. 15/06/2017| Số 2608/TCT-KK

V/v chính sách thuế GTGT

 • CỤC THUẾ TPHCM

28. 02/06/2017| Số 5145/CT-TTHT

Về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài

 • CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

29. 16/06/2017| Số 40664/CT-TTHT

V/v xác định thời điểm, thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với DN chế xuất thành lập mới

30. 16/06/2017| Số 40672/CT-TTHT

V/v kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN của lao động là người nước ngoài có thu nhập tại VN và thu nhập do Cty nước ngoài chi trả

31. 16/06/2017| Số 40677/CT-TTHT

V/v khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi trả cho ngươi LĐ chấm dứt hợp đồng lao động

32. 16/06/2017| Số 40681/CT-TTHT

V/v điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo phương án tỷ lệ xuất khẩu đối với DN chế xuất

Tải bản đầy đủ

Bản tin mới nhất

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_04/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_03/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024

education

Bản Tin Nghiệp Vụ_01&02/2024

Cập nhật thông tin pháp lý, thuế và lao động năm 2024: Về kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bị sót. Về chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài. Về thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu do chậm thanh toán. Về khấu trừ thuế GTGT đối với NCCNN có hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Đăng ký nhận bản tin tại đây

Lưu trữ
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2008~2015
Tháng 12
4/12:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 11/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 11
10/11:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 10/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/11:

Bản tin nhanh: Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 10
13/10:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 09/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
25/10:

Bản tin nhanh: Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 9
4/09:

Bản Tin Nghiệp Vụ Tháng 08/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 8
6/08:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 7
8/07:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
16/07:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 6
4/06:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
26/06:

Bản tin nhanh về thuế: Nghị định 68 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 5
12/05:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 04/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 4
7/04:

Bản tin Cập nhật hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động do COVID-19

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
3/04:

Bản tin Cập nhật dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin nhanh: Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 05/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 06/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 07/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 03/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 02/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 01/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 12/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 11/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 10/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 9/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
9/04:

Bản tin Nghiệp vụ tháng 8/2019

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
6/01:

Bản tin thuế tháng 1/2020

Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Trung

Có thể bạn quan tâm

education Bản tin pháp lý

Bản tin pháp lý

education Bản tin nghiệp vụ

11 lĩnh vực quan trọng được ưu tiên về an toàn thông tin mạng

education Dịch vụ

Baker Tilly A&C tự hào mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ uy tín và chất lượng.