facebook

KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1/2019

Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ đơn thuần là việc hợp cộng Báo cáo tài chính của công ty mẹ với Báo cáo tài chính của các công ty con mà còn liên quan đến nhiều điều chỉnh thông qua các kỹ thuật hợp nhất. Trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính, những người làm công tác hợp nhất thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề nảy sinh như:

  • Việc xác định và phân bổ lợi thế thương mại như thế nào?
  • Việc xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát ra sao?
  • Khi phát sinh các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn thì việc loại trừ giá trị của những giao dịch này như thế nào?
  • Đối với trường hợp công ty mẹ phát sinh giao dịch với các công ty liên doanh, liên kết thì việc hợp nhất có gì khác so với trước đây không?
  • ….

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn bản.


THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: 08:30- 16:30, ngày 09-10/01/2019
Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM

DIỄN GIẢ
Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

  • Thạc sĩ Kinh Tế
  • Cử nhân Luật
  • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt Nam
  • Trên 30 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán.

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ​ đính kèm trước ngày 03/01/2019
Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Chị Kim Thương - ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 331 - ĐTDĐ: 0917.139.728 - Email: thuong.ntk@a-c.com.vn

Tải ấn phẩm