facebook

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT-LỚP CĂN BẢN

Kính gửi Quý vị đối tác,

Sau khi tham gia khóa học Hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất - Lớp căn bản, Quý vị đã nắm được những nội dung cơ bản liên quan đến việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất như: xác định lợi thế thương mại, loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát, loại trừ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn, cũng như kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu,... Bên cạnh các nội dung cơ bản nêu trên, trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, những người làm công tác hợp nhất còn phải đối mặt với một số các tình huống phức tạp khác nảy sinh như:

 •   Khi nhà đầu tư chuyển công ty liên kết thành công ty con thì xử lý như thế nào?
 •   Nguyên tắc và phương pháp xử lý Khi công ty mẹ thoái vốn khỏi công ty con ra sao?
 •   Khi phát sinh trường hợp công ty con huy động thêm vốn góp từ chủ sở hữu thì xử lý giao dịch này như thế nào?
 •   Khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Tập đoàn đa cấp thì giữa phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp khác nhau như thế nào?
 •   ….

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất – Lớp nâng cao.

 

DIỄN GIẢ

 

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ  trước ngày  14/9/2019

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ:

Chị Kim Thương - ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 331   

ĐTDĐ: 091 7139728 - Email: training@a-c.com.vn

Phí tham dự: ..............

Phí tham dự bao gồm: Thuế GTGT 10%, tài liệu, Tea-Break, Giấy chứng nhận

 
THÔNG TIN CHI TIẾT
 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nhằm giúp cho học viên:

 •   Nắm bắt được cách xử lý các tình huống liên quan đến việc tái cấu trúc của Tập đoàn trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, đặc biệt là vấn đề thoái vốn của công ty mẹ trong các công ty con;
 •   Hiểu rõ phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính đối với Tập đoàn đa cấp; phân biệt được phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp;
 •   Đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học này thích hợp cho các đối tượng sau:

 •   Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng;
 •   Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán;
 •   Thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Kiểm toán nội bộ;
 •   Những người quan tâm đến công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất;
 •   và những người đã học xong Khóa học Báo cáo tài chính hợp nhất – Lớp căn bản
PHƯƠNG PHÁP HỌC
 •   Kết hợp giữa lý thuyết, quy định với ví dụ minh họa từng tình huống cụ thể;
 •   Kết hợp giữa hình thức trình bày và trao đổi, thảo luận.
 
                                               ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM, MỨC PHÍ THAM DỰ

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

08:30- 16:30                     
Ngày 19-20/9/2019          

Văn Phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 

MỨC PHÍ THAM DỰ

Mức phí:              2.600.000/học viên
Mức phí ưu đãi:    2.400.000/học viên trong các trường hợp:
 • Áp dụng đối với doanh nghiệp là khách hàng của A&C
 • Khách hàng đăng ký từ 03 học viên
 • Khách hàng chuyển khoản trước 14/9/2019

Phí tham dự bao gồm: Tài liệu, Tea-Break, giấy chứng nhận

 
 
Tải ấn phẩm