facebook

CÂU HỎI VỀ THUẾ VÀ NỘI DUNG KHÁC

Căn cứ theo quy định tiết b.2, khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định

“b.2… 

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

Do đó, trường hợp VP Công ty mua tài sản nhưng chi nhánh sử dụng và tính khấu hao thì VP Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế theo quy định. Giá xuất hóa đơn hiện không có quy định nhưng Công ty có thể cân nhắc xuất theo giá trị còn lại trên sổ sách.

Trường hợp Chi nhánh xuất hóa đơn và ghi nhận chi phí khấu hao mà chưa có hóa đơn điều chuyển của VP Công ty là sai quy định. Nếu bị phát hiện sẽ không được hoàn thuế VAT đầu vào, loại trừ chi phí khấu hao, phạt vi phạm hành chính do xuất hóa đơn sai theo quy định.