facebook

A&C được cấp phép xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

12 công ty Kiểm toán được cấp phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013
 
Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 21/12/2012, tại Quyết định số 3216/QĐ-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các tổ chức Tư vấn định giá được cấp phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013. Theo quyết định trên có 12 công ty Kiểm toán gồm: 
1.    Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VietCPA);
2.    Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
3.    Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế (ATC);
4.    Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC);
5.    Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô (CACC);
6.    Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
7.    Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);
8.    Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
9.    Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
10. Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
11. Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);
12. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (ASACO);