facebook

A&C được kết nạp hội viên tập thể

A&C được kết nạp hội viên tập thể
 
Sáng ngày 18/1/2013, tại Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).  Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giấy chứng nhận Hội viên tập thể chính thức, liên kết khu vực phía Bắc.
 
Đến dự buổi Lễ có toàn thể Ban Chấp hành VACPA, đại diện gồm 27 công ty kiểm toán được gia nhập hội viên tập thể kỳ này.
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) vinh dự được kết nạp là hội viên tập thể trong đợt này