facebook

A&C đồng hành cùng sự kiện ra mắt Phân viện Kiểm toán viên nội bộ Quốc tế tại Việt Nam

Ngày 02/11/2022, lễ ra mắt Phân viện Kiểm toán viên nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Việt Nam) đã được tổ chức tại Khách sạn The Reverie Saigon tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đại diện của Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, đại diện Ban Kiểm soát/ Người Phụ trách kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết và các Hiệp hội nghề nghiệp. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của Lãnh đạo IIA Quốc tế và các hội viên của IIA tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt Phân viện Kiểm toán viên nội bộ Quốc tế tại Việt Nam

Ông Hoàng Hùng, Chủ tịch IIA Việt Nam cho rằng “Sự ra đời của IIA Việt Nam, với tư cách thành viên chính thức của IIA Toàn cầu là một bước ngoặt trong sự phát triển của ngành nghề kiểm toán nội bộ tại Việt Nam nói riêng cũng như trong quản trị công ty tại Việt Nam nói chung”.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc A&C, đồng thời là Phó Chủ tịch IIA Việt Nam đã có phần trình bày về báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng triển khai kiểm toán nội bộ tại Việt Nam, với đối tượng khảo sát là các Doanh nghiệp niêm yết trên sàn và các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50%. Kết quả khảo sát cho thấy dù doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán nội bộ nhưng tính độc lập và vị thế của bộ phận này chưa được đảm bảo. Có đến 22% doanh nghiệp khảo sát hiện đang hoạt động trên sàn chứng khoán TP.HCM (HSX) trả lời rằng bộ phận này vẫn kiêm nhiệm hoặc tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó TGĐ A&C, Phó Chủ tịch IIA Việt Nam trình bày báo cáo kết quả
khảo sát thực trạng triển khai kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

A&C đồng hành cùng sự kiện ra mắt Phân viện Kiểm toán viên nội bộ Quốc tế tại Việt Nam

Xin chúc mừng IIA Việt Nam đã chính thức thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, bằng sự liên kết chặt chẽ với IIA Global, IIA Việt Nam sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối, thiết lập khuôn khổ hợp lệ để hỗ trợ các kiểm toán viên nội bộ tại Việt Nam hoạt động theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ được chấp nhận toàn cầu. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp kiểm toán nội bộ và quản trị công ty tại Việt Nam.