facebook

Baker Tilly A&C nhận kỷ niệm chương của CPA AUS

 “Nhân dịp kỹ niệm 5 năm hoạt động tại Việt Nam và khai trương Văn phòng mới của CPA AUS tại TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 6 năm 2013, là một trong những đối tác chiến lược của CPA AUS tại Việt Nam, Bakertilly A&C đã gửi quà chúc mừng và vinh dự được nhận kỹ niệm chương của CPA AUS do Ban lãnh đạo của CPA AUS trao tặng nhằm ghi nhận sự cộng tác và đóng góp cho hoạt động của CPA AUS tại Việt Nam trong thời gian qua. Bakertilly A&C đã và sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho hoạt động của CPA AUS tại Việt Nam"