facebook

Baker Tilly A&C tổ chức thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro thực hành – Cấp độ nền tảng cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra)

Quản trị rủi ro ngày càng trở nên cấp thiết và hiện nay được coi là một công cụ quan trọng trong quản trị hiệu quả và quản trị phát triển bền vững không chỉ đối với các ngân hàng và các định chế tài chính mà cả đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp dành ưu tiên hàng đầu cho công tác quản trị rủi ro.

Để giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị rủi ro, Baker Tilly A&C đã phát triển và cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn quản trị rủi ro cho nhiều khách hàng. Đầu tháng 8 này, Baker Tilly A&C đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Quản trị rủi ro thực hành – Cấp độ nền tảng” cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra).

Baker Tilly A&C tổ chức thành công chương trình đào tạo về quản trị rủi ro cho Satra

Đáp ứng yêu cầu từ Satra, khóa đào tạo này được Baker Tilly A&C thiết kế với mục tiêu giúp những những nhà quản lý và nhân viên tham gia khóa học hiểu rõ được vai trò và tầm quan trọng của quản trị rủi ro doanh nghiệp; nắm rõ các nguyên tắc quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả; trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro một cách chi tiết, có hệ thống và đáp ứng theo yêu cầu của thông lệ và các tiêu chuẩn thực hành được áp dụng rộng rãi toàn thế giới; vận dụng các nội dung đào tạo một cách linh hoạt, phù hợp trong việc hoạch định, tổ chức và triển khai hệ thống quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.

Nội dung của khóa đào tạo tập trung giúp học viên hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quản trị rủi ro doanh nghiệp trong quản trị công ty; quản trị công ty và văn hóa doanh nghiệp; các khái niệm cơ bản trong quản trị rủi ro và quy trình quản trị rủi ro chi tiết.

Ông Ngô Minh Tâm - Chủ nhiệm tư vấn cao cấp dịch vụ Quản trị rủi ro tại Baker Tilly A&C, giảng viên chính của Khóa đào tạo

Hai giảng viên chính cho khóa học này là Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tư vấn và Đào tạo và Ông Ngô Minh Tâm - Chủ nhiệm tư vấn cao cấp dịch vụ quản trị rủi ro tại Baker Tilly A&C. Với sự am hiểu về thị trường, ngành nghề kinh doanh và các kiến thức chuyên môn sâu rộng, dựa trên kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quản trị rủi ro trong nước cho nhiều khách hàng, hai giảng viên từ Baker Tilly A&C đã cung cấp cho các học viên kiến thức và cách thực hành, làm nền tảng hữu ích để phát triển hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Satra cũng như các Đơn vị thành viên trong tương lai.

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tư vấn và Đào tạo, Baker Tilly A&C, giảng viên chính của Khóa đào tạo

Khóa đào tạo này được các học viên đáng giá cao nhờ sự tận tâm, hiệu quả trong nội dung đào tạo, tương tác có chiều sâu qua rất nhiều tình huống thảo luận, chia sẻ giữa Giảng viên của Baker Tilly A&C với học viên của Satra và giữa học viên với học viên.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, Baker Tilly A&C cung cấp các gói giải pháp quản trị rủi ro, bao gồm: tư vấn thiết lập bộ máy quản lý rủi ro doanh nghiệp, xây dựng sổ danh mục rủi ro toàn doanh nghiệp và các giải pháp tư vấn hệ thống kiểm soát, bao gồm: tư vấn xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ, rà soát và hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ, tư vấn tuân thủ đạo luật Sarbanes–Oxley,... Các dịch vụ này sẽ được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng về quản lý rủi ro.