facebook

Thông báo địa diểm sinh hoạt chuyên môn

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐỊNH KỲ
TỪ KỲ 5/2013
 
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xin thông báo đến quý khách hàng:

Từ ngày thứ sáu 31/05/2013, Công ty A&C vẫn duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ  với Quý khách hàng vào sáng thứ 6 của tuần lễ cuối cùng của tháng nhưng thay đổi địa điểm mới như sau:
 
 
HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
SỐ 02 TẢN VIÊN, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH. TP.HCM
 

Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Quý khách hàng.