facebook

Thông báo thay đổi tên gọi bằng tiếng Việt của Công ty A&C

THÔNG BÁO
 
(V/v: Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn
chính thức đổi tên là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)
 
 
Được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Mã số doanh nghiệp 0300449815; Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 06 tháng 02 năm 2013), chúng tôi đã thay đổi tên giao dịch chính thức bằng tiếng Việt của Công ty như sau:
-          Tên cũ         :   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
-          Tên mới      :   Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
-          Tên viết tắt :   A&C Co.,Ltd
 
Tên và dấu mới của Công ty sẽ được thực hiện trong các giao dịch từ ngày 19 tháng 02 năm 2013 và tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã ký kết với Quý khách hàng theo tên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn trước đây.
 
 
Trân trọng.
  

 

Chủ tịch Hội Đồng Thành viên
Tổng giám đốc
 
Võ Hùng Tiến