facebook

Hội nghị “Vai trò của Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs)”

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY A&C THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VỀ “VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN (PAOs)”.
 
 
Ông Võ Hùng Tiến, Tổng giám đốc Công ty, Phó chủ tịch VACPA phụ trách phía nam, đã tham dự Hội nghị “Vai trò của Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs)” do VACPA phối hợp với Liên đoàn kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội từ ngày 16/08/2012 đến ngày 18/08/2012.
 
Nội dung chủ yếu của Hội nghị bàn về tình hình phát triển nghề nghiệp về Kế toán và Kiểm toán của Việt Nam trong 20 năm qua và vai trò quan trọng của PAOs trong nền kinh tế và nền tài chính quốc gia.
 
 

 

Nhân dịp này, ngày 17/8/2012 Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với ông Keith Wedlock, chủ tịch CAPA, và ông Trần Văn Tá , Chủ tịch VACPA, cùng sự tham dự của các Phó chủ tịch và một số Ủy viên Ban Chấp hành VACPA.