facebook

Thông báo thay đổi chương trình sinh hoạt chuyên môn

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 06 NĂM 2011

 

Kính gửi : Quý khách hàng

 

Vì lý do ngày thứ Sáu 24/06/2011 Văn phòng Công ty A&C bị cúp điện theo thông báo của Điện lực TP.HCM nên chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2011 sẽ được tổ chức theo kế hoạch mới như sau:
 
Vì lý do ngày thứ Sáu 24/06/2011 Văn phòng Công ty A&C bị cúp điện theo thông báo của Điện lực TP.HCM nên chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2011 sẽ được tổ chức theo kế hoạch mới như sau:
 
Thời gian       : Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 01 tháng 07 năm 2011
 
Địa điểm       : Hội trường Lầu 7
 
Nội dung sinh hoạt:
 
1.    Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, Văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 05 & tháng 06 năm 2011.
 
2.    Sinh hoạt chuyên đề :“Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định mới”.
 
Người trình bày: Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó phòng Hỗ trợ tuyên truyền – Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.
 
Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt chu đáo, đề nghị Quý vị vui lòng fax phiếu đăng ký tham dự cho chị Nguyễn Tú Linh – Phòng Quản trị tổng hợp – Số fax: 38.272.300 hoặc 38.272.298 và mang theo Thẻ Sinh hoạt chuyên môn khi đến dự.


Hân hạnh được đón tiếp.