facebook

Trao tặng Bằng khen năm 2012 của Chủ tịch VACPA

TRAO TẶNG BẮNG KHEN NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH VACPA
 
 
Ngày 04/03/2013, Ông Võ Hùng Tiến, Tổng giám đốc Công ty A&C – Phó chủ tịch Hội VACPA, phụ trách phía Nam, đã trao tặng Bằng khen năm 2012 của Chủ tịch VACPA cho các Hội viên đã có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội đang làm việc tại Công ty A&C.
 
 
Các Hội viên thuộc Công ty A&C được khen thưởng năm 2012 (đợt 1) theo Quyết định số 033-2013/QĐ-VACPA ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Hội, gồm:
 
1
Ông Nguyễn Minh Trí
Phó tổng giám đốc
2
Ông Nguyễn Chí Dũng
Phó tổng giám đốc
3
Ông Bùi Văn Khá
Phó tổng giám đốc
4
Ông Nguyễn Văn Kiên
Phó tổng giám đốc
kiêm giám đốc CN Nha Trang
5
Ông Nguyễn Hoàng Đức
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
6
Bà Nguyễn Thị Tư
Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội
7
Bà Phan Thị Ngọc Trâm
Phó giám đốc CN Nha Trang
8
Bà Đỗ Thị Mai Loan
Trưởng phòng Kiểm toán 1 - VPCT
9
Ông Hồ Văn Tùng
Trưởng phòng Kiểm toán 5 – VPCT
10
Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh
Trưởng phòng Tư vấn – VPCT
11
Ông Lê Hữu Phúc
Trưởng phòng KTĐTXDCB 2 – VPCT
12
Bà Hoàng Thị Viết
Trưởng phòng Kiểm toán 1 – CNHN
13
Ông Trần Văn Sâm
Trưởng phòng KTĐTXDCB – CNHN
14
Ông Trần Hoàng Anh
Phó phòng Kiểm toán 1 – VPCT