facebook

Lập kế hoạch thuế & bảo hiểm xã hội năm 2018

08:30 - 16:30, ngày 21/12/2017

VP Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  

02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình

Kính gửi Quý vị đối tác, 

Hiện nay, mức đóng thuế và mức đóng bảo hiểm xã hội đã có nhiều thay đổi đáng kể theo quy định mới. Vấn đề doanh nghiệp đặt ra là làm như thế nào để kiểm soát được chi phí thuế cũng như đảm bảo các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội được đầy đủ, chính xác. 

Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội năm 2018 do A&C tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải. 

MỤC TIÊU:

  1. Phân biệt giữa trốn thuế và tránh thuế
  2. Tiếp cận phương pháp lập kế hoạch thuế trong kinh doanh
  3. Phương pháp tối ưu hóa số thuế và bảo hiểm xã hội phải nộp tại doanh nghiệp
  4. Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình tối ưu hóa thuế và bảo hiểm xã hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Để đăng ký tham dự, Quý vị liên hệ với Phương Thảo theo thông tin trong file đính kèm, tại đây.

Tải ấn phẩm