facebook

Các vấn đề cốt lõi về pháp lý, kế toán và tối ưu thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

08:30- 16:30, ngày 27/07/2017
VP Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  
02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM

Kính gửi Quý vị đối tác,

Đứng trước những biến động của môi trường kinh doanh và sự bất ổn kinh tế toàn cầu, quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán sáp nhập, chia tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong số những hoạt động diễn ra phổ biến hiện nay. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không chỉ giúp các doanh nghiệp lớn tối ưu chi phí hoạt động, giúp các doanh nghiệp yếu kém cải thiện tình hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, mà còn giúp các doanh nghiệp mới được tạo ra có đầy đủ tiềm lực để phát triển lớn mạnh và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, đối với các tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực hoặc quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh, việc hình thành mô hình Holding để quản lý tập trung cũng đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tổ chức lại doanh nghiệp xảy ra khi nào:

  • Thay đổi về chiến lược  kinh doanh
  • Thay đổi nhu cầu quản trị công ty
  • Định hình và phát triển thương hiệu
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh

Mục đích của tổ chức lại doanh nghiệp

  • Tập trung nguồn lực để phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực lõi
  • Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
  • Thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần thiết và tối ưu nguồn lực khi tổ chức lại doanh nghiệp
  • Tránh rơi vào tình trạng giải thể, kiệt quệ tài chính

Nhằm giúp các đơn vị, tổ chức có những kiến thức nền tảng, nắm rõ được những quy định và phương pháp tổ chức lại doanh nghiệp … Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tổ chức  khóa đào tạo Các vấn đề cốt lõi về pháp lý, kế toán và tối ưu thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp.

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Để đăng ký tham dự, Quý vị liên hệ với Chị Thủy theo thông tin trong file đính kèm, tại đây.

A&C hân hạnh được đón tiếp.

Xin cám ơn và Trân trọng kính chào.

Tải ấn phẩm