facebook

A&C tổ chức cập nhật kiến thức Kiểm toán viên đợt 2 năm 2018

 

Thực hiện kế hoạch cập nhật kiến thức kiểm toán viên đã đăng ký với Bộ Tài chính, từ ngày 23 - 25/5/2018, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã  tổ chức cập nhật kiến thức Kiểm toán viên đợt 2 năm 2018 cho các trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên và kiểm toán viên đăng ký hành nghề đang làm việc tại Công ty.  Đợt cập nhật  lần này được kết nối trực tuyến với các chi nhánh của Công ty tại Hà Nội, Nha Trang và Cần Thơ. Các chuyên đề được trình bày trong đợt cập nhật này bao gồm:

  • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
  • Các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  • Chuẩn mực kiếm toán;
  • Một số thay đổi trong luật doanh nghiệp.

Trong buổi sáng ngày 23/5/2018, ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày  chuyên đề về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Do tính chất quan trọng và thực tiễn của chuyên đề nên không chỉ các kiểm toán viên mà các trợ lý kiểm toán, chuyên viên tư vấn đều được yêu cầu tham gia để cập nhật kiến thức. Đặc biệt, trong quá trình đào tạo, ông Nguyễn Chí Dũng đã đưa ra nhiều tình huống thực tiễn phát sinh để thảo luận, làm rõ những vướng mắc của các kiểm toán viên nói riêng cũng như người tham dự nói chung.

Hình 1: Ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày chuyên đề chuẩn mực đào đức nghề nghiệp

Buổi chiều ngày 23/5/2018, chuyên đề cập nhật các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ông Nguyễn Địch Thanh - Phó Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trình bày. Do Công ty TNHH Kiếm toán và Tư vấn A&C là một trong số các công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng nên chuyên đề này tương đối quan trọng và thiết thực. Trong buổi đào tạo, ông Thanh đã cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, các công cụ tài chính trên thị trường hiện nay cũng như cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán. Với sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình, ông Thanh cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của các kiểm toán viên liên quan đến những quy định về quản lý công ty đại chúng cũng như một số vi phạm điển hình trong lĩnh vực chứng khoán.

Hình 2: Các kiểm toán viên đang tập trung nghe cập nhật kiến thức

Ngày thứ 2 của đợt cập nhật kiến thức kiểm toán viên tập trung vào các chuẩn mực kiểm toán chuyên sâu như VSA 260 - Trao đổi các vấn đề với ban quản trị đơn vị được kiểm toán, VSA 265 - Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với BQT và BGĐ đơn vị được kiểm toán, VSA 300 - Lập kế hoạch kiểm toán BCTC,…

Ngày cuối cùng của chương trình cập nhật là các nội dung liên quan đến pháp luật doanh nghiệp do TS. Dương Kim Thế Nguyên – Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trình bày.

Chương trình cập nhật kiến thức kiểm toán viên là một chương trình thường niên, được A&C chú trọng tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ thực hiện công việc kiểm toán cho các khách hàng. Kết thúc đợt cập nhật lần 2 năm 2018, các nhân sự tham dự đều đánh giá hiệu quả chương trình là rất tốt vì đã mang lại một lượng lớn kiến thức quan trọng và thiết thực./.

Trung Thành.