facebook

Công ty A&C bổ nhiệm lãnh đạo mới.

`CÔNG TY A&C BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO MỚI

 TỪ NGÀY 05/05/2014  

Sáng nay, ngày 05/05/2014, trong buổi lễ chào cờ thường kỳ tháng 5/2014 tại Văn phòng TPHCM: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty đã trân trọng thông báo những Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm  và điều động nhân sự lãnh đạo mới từ ngày 05/05/2014 như sau:

 

1. Ông Nguyễn Ngọc Thành

Phó Tổng Giám đốc

Kiêm trưởng phòng Tư vấn

– VPCT

2. Bà Nguyễn Thị Phước Tiên

Trưởng phòng Kiểm toán 6

– VPCT

3. Ông Hoàng Thái Vượng

Phó phòng  Kiểm toán 1

– VPCT

4. Bà Bùi Thị Ngọc Anh

Phó phòng Kiểm toán 2

– VPCT

5. Bà Nguyễn Phước Hồng Hạnh

Phó phòng Kiểm toán 4

– VPCT

6. Ông Lương Anh Vũ

Phó phòng Kiểm toán 6

– VPCT

7. Bà Dương Thị Hồng Hương

Phó phòng Tư vấn

– VPCT

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó phòng QTTH

– VPCT

9. Bà Phan Thị Hồng Kiều

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 thuộc

Cty Đồng Khởi