facebook

Công ty A&C là Hội viên tập thể của Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Công ty A&C là HỘi viên tẬp thỂ cỦa HỘi Tư vẤn thuẾ ViỆt Nam
 
Ngày 17/4/2010 tại Hội trường của Tổng cục thuế 123 Lò Đúc – TP. Hà Nội, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị về thuế nhằm kỷ niệm 02 năm ngày thành lập Hội và tọa đàm các vướng mắc về thuế. Tại Hội nghị này, Ông Võ Hùng Tiến – Tổng Giám đốc Công ty đã được Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam trao Giấy chứng nhận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là Hội viên tập thể của VTCA.