facebook

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
Theo Quyết định số 331/UBND-CN của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xin trân trọng thông báo chính thức thay đổi địa chỉ của Trụ sở chính do thay đổi số nhà kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2013 như sau:
 
- Địa chỉ cũ:       01 - 03 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới:     02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị trong suốt thời gian qua và mong muốn được tiếp tục hợp tác lâu dài với Quý vị