facebook

Đào tạo nội bộ nhân viên mới năm 2013

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NỘI BỘ NHÂN VIÊN MỚI
NĂM 2013
 
Thực hiện Quy chế đào tạo, Công ty A&C đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ cho 64 nhân viên mới tuyển dụng năm 2013, gồm:
-         Văn phòng Công ty: 36 nhân viên Kiểm toán báo cáo tài chính và 05 nhân viên Tư vấn;
-         Chi nhánh Hà Nội: 15 nhân viên Kiểm toán báo cáo tài chính;
-         Chi nhánh Nha Trang: 03 nhân viên Kiểm toán báo cáo tài chính;
-         Chi nhánh Cần Thơ: 05 nhân viên Kiểm toán báo cáo tài chính.
 
 
Chụp cùng Ban Tổng Giám Đốc
 
Khóa học bắt đầu từ ngày 09/09/2013 đến ngày 27/09/2013.
Nội dung bao gồm: giới thiệu Công ty, phổ biến Nội quy và các Quy chế hoạt động, Chuẩn mực Kiểm toán báo cáo tài chính, Chuẩn mực, chế độ kế toán, Chương trình kiểm toán, các văn bản về chính sách thuế - tài chính hiện hành và các kỹ năng mềm.
 
 Đào tạo chuyên môn
 
Ngoài ra, các thành viên còn được tổ chức tham quan dã ngoại và đặc biệt, đây là lực lượng chính cùng Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức tết Trung thu cho 800 trẻ em nghèo tại 03 xà nghèo Mỹ Bình, Bình Thành và Bình Hòa Hưng thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long an.
 
 
Thành viên mới và các lãnh đạo phụ trách
 
Đây là sinh hoạt truyền thống của Công ty đối với nhân viên mới tham gia Đội ngũ A&C từ nhiều năm liên tục đến nay. Thời gian đào tạo đầu tiên tuy không dài nhưng đủ để trang bị kiến thức thực tế cần thiết trong công tác chuyên môn và tạo sự gắn kết bền chặt đối với tập thể trong những sinh hoạt của tổ chức Đoàn Thanh niên và các hoạt động thực tế có ích cho xã hội.