facebook

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nhận bằng khen của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/5/2022 vừa qua, Ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc tặng Giấy khen của Cục Thuế cho các tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021.

Năm 2021 là thời điểm mà đại dịch Covid-19 tác động đáng kể lên nền kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam, mang đến nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động kinh doanh của hầu khắp các lĩnh vực ngành nghề. Tuy nhiên, Tập thể A&C đã đồng hành cùng nhau nỗ lực không ngừng để đạt được các mục tiêu của Tổ chức, đồng thời luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật, trong đó có chính sách pháp luật về thuế.

Baker Tilly A&C vinh dự là một trong 944 tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.

A&C nhận bằng khen của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh