facebook

CPA Australia trao học bổng cho Kiểm toán viên Công ty A&C

 

CPA AUSTRALIA TRAO HỌC BỔNG CHO KIỂM TOÁN VIÊN CÔNG TY A&C
 

 

 

 

 

 

Ngày 14 tháng 01 năm 2011, Văn phòng CPA Australia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao học bổng đào tạo Chứng chỉ CPA Australia cho một số công ty kiểm toán và trao Chứng chỉ CPA Australia cho các Hội viên mới.
 
Cùng với các công ty kiểm toán E&Y, DTT, KPMG, PWC, BDO, Công ty A&C vinh dự được Giám đốc toàn cầu của CPA Australia – Ông Alex Malley trao tặng 02 suất học bổng toàn phần.

Công ty A&C đã trao 02 suất học bổng này cho 02 Kiểm toán viên ưu tú của Công ty là Chị Nguyễn Thị Minh Khiêm (làm việc tại Văn phòng Hồ Chí Minh) và Chị Trần Thị Thanh Thảo (làm việc tại Chi nhánh Hà Nội).