facebook

Công ty A&C hoàn tất việc tuyển dụng nhân viên mới 2011

Công ty A&C hoàn tẤt viỆc tuyỂn dỤng nhân viên mỚi 2011
 

Công ty A&C vừa hoàn tất việc tuyển dụng nhân viên mới năm 2011 với số lượng nhân viên được tuyển là 67 nhân viên được lựa chọn từ hơn 300 hồ sơ dự tuyển theo đúng quy trình tuyển dụng của Công ty, trong đó, Văn phòng Công ty tuyển 42 người, Chi nhánh Hà Nội tuyển 18 người, Chi nhánh Cần Thơ tuyển 06 người và Chi nhánh Nha Trang tuyển 01 người.
 
Với số lượng nhân viên được tuyển đợt này đã nâng tổng số nhân viên của toàn Công ty lên 450 người nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm toán của các Doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.