facebook

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Baker Tilly A&C, tham gia “Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận vốn quốc tế thông qua áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS”

Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã được công nhận tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 144 quốc gia yêu cầu áp dụng bắt buộc IFRS đối với các doanh nghiệp có lợi ích công chúng. Việc áp dụng IFRS giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin, tăng khả năng cạnh tranh và tiếp cận thông lệ quản trị quốc tế.

Vào ngày 28/07/2023 vừa qua, Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Baker Tilly A&C đã tham gia “Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận vốn quốc tế thông qua áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (VINASME) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với những kiến thức về kế toán, kiểm toán quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Baker Tilly A&C tham gia chương trình với vai trò diễn giả khách mời

Tham gia chương trình với vai trò diễn giả khách mời, Ông Nguyễn Ngọc Thành đã có phần trình bày với nhiều thông tin giá trị và hữu ích cho các học viên đại diện cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa từ VINASME. Phần trình bày của Ông Nguyễn Ngọc Thành tập trung giới thiệu khái quát về IFRS, gồm mục tiêu, lợi ích cũng như thách thức khi áp dụng IFRS; sự khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS; lộ trình và các giai đoạn áp dụng IFRS tại Việt Nam cũng như những công tác cần chuẩn bị để áp dụng IFRS lần đầu tiên.

Ông Nguyễn Ngọc Thành giới thiệu khái quát về IFRS

Chia sẻ với VTV Cap về công việc chuẩn bị áp dụng IFRS, ông Nguyễn Ngọc Thành cho biết “Các doanh nghiệp cần lên lộ trình chuyển đổi sang IFRS ngay khi có quyết định chuyển đổi để có thể đề ra những kế hoạch thay đổi về quy trình kinh doanh, tuyển
dụng nhân sự và nguồn lực tài chính cho việc chuyển đổi IFRS; cần thiết lập một đội dự án chuyển đổi sang IFRS trong đó người lãnh đạo dự án phải là một trong những thành viên của ban lãnh đạo, và có sự tham gia của các phòng ban chính trong doanh nghiệp...”

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, việc áp dụng IFRS mang lại nhiều lợi ích như tăng sự minh bạch, khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ quản lý rủi ro, giảm thời gian lập báo cáo, tiết kiệm chi phí nhưng cũng có nhiều thách thức từ các hạn chế về năng lực đội ngũ, sự công nhận của các cơ quan quản lý và hỗ trợ hệ thống.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc Baker Tilly A&C chụp hình lưu niệm cùng các diễn giả và Ban tổ chức chương trình

Xu thế hội nhập đòi hỏi các nước, trong đó có Việt Nam cần có phương án và xây dựng lộ trình áp dụng hệ thống IFRS. Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam được chia làm 3 giai đoạn. Lộ trình này đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng áp dụng IFRS.

Trong thời gian qua, Baker Tilly A&C với các chuyên gia có năng lực và giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị và áp dụng IFRS qua dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi báo cáo IFRS, các buổi hội thảo, đào tạo chuyên về chủ đề này.   

Xem thêm thông tin tại đây.